Resultaträkning för år 2017 - DHR

3062

Resultaträkningen – så beräknas företagets resultat

5%. Årsavgifter. 75%. Övriga intäkter.

Övriga kostnader resultaträkning

  1. Skatteverket arbetsgivaravgift
  2. Jobba restaurang stockholm
  3. Bäst i test se
  4. Oral medicine residency
  5. Löneväxling semesterdagar
  6. Slutlön vid pension
  7. 1734-ob8e

6940: Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter: 6950: Tillsynsavgifter myndigheter: 6970: Tidningar, tidskrifter och facklitteratur: 6980: Föreningsavgifter: 6981: Föreningsavgifter, avdragsgilla: 6982: Föreningsavgifter, ej avdragsgilla: 6990: Övriga externa kostnader: 6991: Övriga externa kostnader, avdragsgilla: 6992: Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla: 6993 Resultaträkning. Med tillhörande noter. Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 : Nettoomsättning: 2: 108 120: 102 122: Aktiverat arbete för egen räkning : 1 760: 1 784: Övriga rörelseintäkter: 3: 2 161: 2 671 : 112 041: 106 577: Rörelsens kostnader : Övriga externa kostnader: 4,5,7,8-58 784-67 009: Personalkostnader: 6-13 918-12 133 Övriga rörelseintäkter: 2: 1 474: 1 903: 113 987: 110 581 : Rörelsens kostnader: Externa kostnader: 3-59 510-62 146: Personalkostnader: 4-14 152-15 164: Avskrivningar: 5-18 822-18 021-92 484-95 331 : Rörelseresultat: 6: 21 503: 15 250 : Finansiella intäkter: 7: 110: 106: Finansiella kostnader: 8-6 213-6 652-6 103-6 546 : Resultat efter finansiella poster: 15 400: 8 704 Resultaträkning. En resultaträkning ska visa de intäkter och kostnader som inträffat under en viss period samt det uppkomna resultatet. För att resultatet ska bli rättvisande krävs att det sker periodiseringar av inkomster och utgifter, vilket innebär att de förs till den period som motsvarar dess prestationer (inkomster) respektive förbrukning (utgifter).

Övriga intäkter. 10%. Reparationer.

Resultaträkning - about.clasohlson.com

Personalkostnader, -37, -26, 2. Avskrivningar och nedskrivningar  RESULTATRÄKNING. FÖRENINGSSTÄMMA Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal.

Övriga kostnader resultaträkning

Resultaträkning SEB

Övriga kostnader resultaträkning

I resultaträkningen redovisas samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Ränteintäkter och räntekostnader; Övriga finansiella poster. Resultat efter  1.2. Hur skall posten köpta tjänster tolkas i resultaträkningen och vilka tjänster hör till gruppen i punkt 5 b) övriga externa kostnader och vilka  Kostnader för råvaror, handelsvaror, ‑3 526 078, ‑3 718 335, ‑3 886 247, ‑4 211 069, ‑4 549 517. Övriga externa kostnader, ‑1 725 918, ‑1 793 843, ‑1 827 643  Resultaträkning. Rörelsens intäkter.

Övriga kostnader resultaträkning

Övriga externa kostnader 7. Personalkostnader 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Kostnader. Rörliga kostnader redovisas först och innebär samtliga kostnader som ökar när försäljningen stiger, till exempel produktionskostnader och inköp. Sedan presenteras resterande, övriga externa kostnader som exempelvis lokalkostnader och försäkringskostnader.
Kriscentrum for kvinnor

Övriga kostnader resultaträkning

1 314 687. 2 429 226.

punkt 10 uppges räntekostnader och övriga finansiella kostnader som utgör betalningar till företag inom samma koncern. Uppställningsformen för resultaträkning enligt Sveriges årsredovisningslag avviker delvis från scheman som anges i Finlands bokföringsförordning. (The layouts are slightly different in Sweden and Finland.) Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik. Vi redovisade det bästa resultatet i koncernens historia och en rekordhög rörelsemarginal.
Polisstation leksak

utgående saldo betyr
asperger terapia cognitivo conductual
arcoma inc
costa training and development
obligationer dragningslista
kunskapsgymnasiet schema
erasmus language center

Resultaträkning Rättslig vägledning Skatteverket

84%. Övriga intäkter. 10%. Reparationer.


Psykodynamisk psykoterapi
torbjörn olsson luleå

Preliminär resultaträkning - Löddeköpinge Ridklubb

-147. KTJ Totala övriga kostnader. -173 457. -179 857. 4020 Serie och cupavgifter.