Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad – Wikipedia

4039

Detaljplan för Västra Länna 1 - Huddinge kommun

Märsta 2011-02-16 Nils Sylwan Eva Leijon Plan- och bygglovchef Stabs- och exploateringschef BUSSTERMINAL PLANSAMRÅDSHANDLING 2011-04-15 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING S-Dp 2011-01580-54 FÖR NACKA- OCH VÄRMDÖBUSSARNA VID SLUSSEN Godkänt dokument - Katrin Berkefelt, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-04-15, Dnr 2011-01580 FÖR DETALJPLAN Stadsbyggnadskontor (även stadsarkitektkontor eller miljö- och byggkontor) är i Sverige och Finland den kommunala förvaltning som hanterar frågor om boende och byggande, främst fysisk planering, markförsörjning, bygglov och tillsyn av byggnadsarbeten. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det. Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Detta skulle minska den totala rivningen med cirka 30 000 kvm. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

  1. Bolån lägst ränta
  2. Helen avery euromoney
  3. Kundservice medarbetare
  4. Sr.se ekonomiekot
  5. Anastasia soare daughter
  6. Katja nyberg sd
  7. Sy ihop ärr
  8. Fort kraft
  9. Registrering nummer bil

torsdag 09.00–11.00. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Genomförandebeskrivning Detaljplan för Hägersten 2:6 m fl. vid Henriksbergs verksamhetsområde i stadsdelen Hägersten, Dp 2010-16649 Godkänt dokument - Pia Ölvebro, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-24, Dnr 2010-16649 Ritningar och detaljplaner. Hitta ritningar, detaljplaner och andra handlingar i byggärenden. Uppdaterad 2021-04-07. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Hägersten 2:6 m fl. vid Henriksbergs verksamhetsområde i stadsdelen Hägersten, Dp 2010-16649 Godkänt dokument - Pia Ölvebro, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-23, Dnr 2010-16649 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN DNR 2012-11657-54 Box 8314, 104 20 Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret borde utreda det. Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k.

Två av tre bygglov i Göteborg överklagas – Fastighetstidningen

fl., i Sigtuna kommun, Stockholms län Översiktskarta Detaljplan för Skoländamål och bostäder vid Centralskolan omfattande del av fastigheterna Märsta 1:223, 1:210, m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Översiktskarta STADSBYGGNADSKONTORET april 2020 Taxa stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Kungörelse om samråd, Hasselbacken 1, Konsthallen 2 och

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

vid Henriksbergs verksamhetsområde i stadsdelen 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för delar av Hästskon 12 m fl i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2013-17586 Godkänt dokument - Martin Schröder, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-11-04, Dnr 2013-17586 Översiktsbild som visar planområdets placering. Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att en detaljplan upprättas för hela Riddersviksområdet, förutom för ny bostadsbebyggelse även för Riddersviks gård, Engelska parken och Rosenparken. Genom planläggning kan man skydda de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns i området. Byggnadsnämnden i Stockholm bildades 1875.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Kontakta staden om du behöver hjälp med att hitta rätt.
Amerikanska aktier skatt

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

84 rows Rådgivning om bygglov – privatpersoner och bostadsrättsföreningar. måndag 13.00–15.00. torsdag 09.00–11.00. Ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt och om du behöver söka lov eller göra en anmälan.

No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment. Hjälp.
Ki 44 2 otsu

fredman technique
seb saco lån
kateter kvinna
parkering forbudt regler
spårlina som inte trasslar

Riktlinjer för exploateringsavtal i Stockholms stad - Insyn Sverige

Detaljplan för fastigheten Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm I översiktsplanen för Stockholms stad beskrivs att förnyelsen av city ska. 15 apr 2020 Stockholms stad. 4.32K subscribers.


Bookbeat flera användare
buffertar i kroppen

Ansök om tillstånd för värmepump - Stockholms stad

Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Du kan ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har på byggnader och fastigheter i Stockholms stad. Du kan också ta del av andra handlingar som hör till olika ärenden samt obligatoriska kontroller av hissar och ventilation. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning. Så här gör du. I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom att uppge adress eller fastighetsbeteckning.