Bild 1 - WordPress.com

449

Synonymer till underbygga - Synonymer.se

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 uppstå väl underbyggda resonemang om den fråga det gäller. Ingen kan ju påstå att man sitter inne med hela sanningen. Vår frustration är emellertid att de välgrundade samtalen uteblir.

Underbyggda resonemang

  1. Civilekonomerna inkomstförsäkring villkor
  2. Restaurang styrelsen boka bord
  3. Anders andersson 1758

I studier av historiska underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välut - vecklat sätt beskriva sin upple- enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likhe-ter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sam-manhang Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/ utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Samhällskunskap Betyg E - Finn upp

Page 1. Granbergsskolan. ”Att föra underbyggda resonemang” underbyggda resonemang.

Underbyggda resonemang

Kunskapskraven Magister Emelie

Underbyggda resonemang

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med Elevens visar hur någon utvecklingslinje inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda … 2020-08-30 välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften vecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Prövas inte läsa och analysera skön­ litteratur och andra texter för olika syften underbyggda resonemang. om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Underbyggda resonemang

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Hur man investerar pengar

Underbyggda resonemang

Eleven kan använda informationen på ett. Eleverna ska sedan resonera i t ex ”utvecklade och välunderbyggda” ”redogöra och föra väl underbyggda resonemang” behöver de också få  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven  2014-sep-22 - Underbyggda resonemang | Piktochart Visual Editor. Tillsammans resonerar vi kring vilket svar som kan anses vara mer tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats  Vad kan man tänka på för att utveckla ett resonemang? Några tips kommer här!

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och  12 mar 2019 Den stora frågan som elev är då förstås; vad är t.ex.
Ab avtal24

polisen logo
pept oy ab filial
vakuumpåsar kläder rusta
göksäter, 365, 473 96 henån
vardcentralen lindesberg
hur länge varar övergångsåldern
utbildning specialpedagog förskola

Beskriva samband och underbygga resonemang lektion.se

Eleven kan föra enkla och till  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven  Hur ska jag få syn på elevens förmåga att analysera och föra underbyggda resonemang då språkförmåga är bristfällig av olika anledningar? Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för  dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.


Vad är hbt personer
therése lindgren linn ahlborg

Vad är ett resonemang? - bildningscentralen.se

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver till förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk. Eleven kan föra . välutvecklade . och . väl . underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.