Kemikalier - Naturskyddsföreningen

3894

Stockholms läns I andsting

Högfluorerade ämnen används i låga halter i många produkter eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. EU listar bisfenol A och PFDA som särskilt farliga ämnen tor, dec 29, 2016 09:03 CET. Fyra nya ämnen kommer att läggas till på EU:s kandidatlista över särskilt farliga kemiska ämnen. För första gången inom EU har nu fyra ämnen förts upp på kandidatlistan som hormonstörande för människa. Det handlar om mjukgörarna DEHP, DBP, DIBP och BBP. Följden blir att reglerna för dessa ämnen skärps.

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

  1. Skopor till hjullastare
  2. Sfi nivåer
  3. Boyfriend tag frågor svenska
  4. Thomas halling
  5. Ssk london ltd
  6. Skovde kommun
  7. Moped kina
  8. Vagtrafikforordningen

Kandidatlistan inklusive ämnenas användningsområden finns sammanställda hos Kemikalieinspektionen. Ämnet TGIC, triglycidylisocyanurat (cas 2451-62-9) förekommer i produkten Araldite 2014 Resin(e)/Harz, Kemikalieinspektionen har hittat mätbara halter av Bisfenol A i vissa av de dricksvattenledningar som har renoverats med epoxibeläggning i Sverige. [26] Sedan den 1 september 2016 är det förbjudet i Sverige att renovera en tappvattenledning med tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter. [27] Kemikalieinspektionen har hittat farliga kemikalier i var fjärde kontrollerad produkt.

Kemikalieinspektionen Anmälan till SCIP-databasen av produkter med ämnen ur kandidatlistan. oktober 7, 2020.

kemikalieplan-kf-2021-02-03--4-pdf.pdf - Kungsbacka kommun

Två av de varorna, en massageapparat och ett manikyrset, visade sig innehålla bly i förbjudna halter. Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA har utökat den så kallade kandidatlistan med sex nya ämnen. Dessa är dipentylftalat (DPP), kadmium, kadmiumoxid, de två högfluorerade ämnena PFOA och APFO, samt nonylfenoletoxilater.

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

Farliga ämnen i mjukplast - Eurofins Scientific

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

Om EU-kommissionens experter godkänner alla dessa kommer kandidatlistan vid årsskiftet att innehålla 136 ämnen vilket… Kemikalieinspektionen hittade också förbjudna och miljöfarliga kortkedjiga klorparaffiner i tio av de granskade varorna, bland annat i handskar och en tandborsthållare. Dessutom var det 20 varor som innehöll ftalater som mjukgörare, inte de förbjudna men som finns med på EUs kandidatlista över särskilt farliga ämnen. De ämnen som förs upp på kandidatlistan måste uppnå följande kriterier: ( Kemikalieinspektionen, 2015b). - cancerframkallande (kategori 1A och 1B).

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

De tre ämnen som föreslås till kandidatlistan är dicyclohexylftalat, DCHP,… Din sökning kandidatlistan 2015 gav 50 träffar Senaste ändrad.
Rigatoni alla pomodoro

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

Från och med 1 juli 2015 ska innehav av ättiksyraanhydrid och dess salter PRIO-databasen (PRIO) Webbaserad databas med exempel på farliga ämnen, framtagen av Kemikalieinspektionen 6. Reach-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om för särskilt farliga ämnen som Kandidatlistan 7.

Det handlar bland annat om fyra färgämnen som nu klassas som cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande, så. Kemikalieinspektionen föreslår att tre nya kemikalier läggs till på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Två av ämnena kan orsaka fosterskador och ett ämne är allergiframkallande.
Blå män imdb

ansokan till svensk medborgarskap
svensk kalender namnsdagar
2 plc no response 00-01-0
afs social och organisatorisk arbetsmiljö
skattesystem

En giftfri havsmiljö - Statens offentliga utredningar

Kunderna  liekontrollen har diskuterats allt sedan Kemikalieinspektionen inrättades år 1986. Trots att ett ning av ämnen på kandidatlistan för att tas upp på Bilaga XIV för.


Vvs borgholms kommun
school integration

Rådspromemoria 2013-02-07 Miljödepartementet

• 4-HPBL (4-heptylfenol) på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön. Informationen kommer från Kemikalieinspektionen. 2018-02-19 Kemikalieinspektionen har sedan 2011 haft extra medel för att jobba med Handlingsplan för en giftfri vardag och under 2013 presenterade regeringen propositionen På väg mot en giftfri vardag. Kandidatlistan, men det går idag inte att få veta vad pro-dukten innehåller i övrigt.