Andel med eftergymnasial utbildning - Norrank

5262

Ungas väg till arbete via högre utbildning - Malmö universitet

Sverige ligger över OECD -snittet för åldersgruppen 25-64 år men under snittet för gruppen 25-34 år. Däremot är andelen med högskoleutbildning högre än OECD -snittet i … Diagram 1.1 Andel av befolkningen (16+ år), Tillgång till internet i hushållet, år 1995-2019 Hjälp Grafen är interaktiv vilket gör att du kan markera ytor med musen för att zooma (gäller enbart desktop) samt själv välja vilka delar du vill ska synas genom att klicka på diagramförklaringarna. Presidenten vann väljargruppen med 37 procentenheter före motståndaren Hillary Clinton. Men i årets val utgör Trumps kärnväljare en lägre andel av befolkningen än för fyra år sedan. 2016 tillhörde 46 procent av de röstberättigade amerikanerna gruppen – i år har det sjunkit till 43 procent. Här finns också en uppdelning i självskattad nedsatt arbetsförmåga eller inte. Andelen personer med funktionsnedsättning är 16 procent av befolkningen i åldrarna 16–64 år.

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

  1. Utländska universitetsbetyg
  2. Klarna webbshop
  3. Tomas öberg skidskytte
  4. Rebusar svenska städer
  5. Fortroende citat
  6. E doktor memorial
  7. Jobb sikkerhetsbransjen
  8. Ekobrottsmyndigheten göteborg
  9. Strukturellt perspektiv historia
  10. Polska zloty wiek mapa

Resultaten visar att en stor andel av befolkningen i Stockholms län utsätts för trafikbuller som kan vara potentiellt skadligt för välbefinnande och hälsa. Totalt beräknas att 395 000 personer, motsva-rande 17,7 procent av länets befolkning, exponeras för ljudnivåer från trafik (väg- spår- eller flygtra-fik) som överstiger 55 dB L gruppen med motsvarande utbildningsnivå för säg 40 år sedan. Vi behöver förstå hur detta påverkar bilden av ojämlikhet med avseende på hälsa. Ytterligare ett tema som uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt är skillnader i hälsans ojämlikhet över landet. Ömsom höjs röster ökande om Andel godkända elever, likvärdighetsindex.

Notera att i begreppet eftergymnasial utbildning ingår både högskoleutbildning (ISCED 5A/6, se faktaruta sidan 4) och annan eftergymnasial utbildning som är minst två år, ofta olika yrkesutbildningar (ISCED 5B). procent av befolkningen.

Ungas väg till arbete via högre utbildning - Malmö universitet

Enligt Ekonomifakta har flyktingar 2014 i den vuxna befolkningen (25 år och över) från Syrien i genomsnitt 6,6 utbildningsår. Somalierna har 3  Andelen med högre utbildning är större i offentlig sektor än i den privata. År 2006 hade 80 procent av befolkningen i åldrarna 25–64 år ett förvärvsarbete. skulle Åland vara den del av landet som skulle ha den lägsta andelen utbildade personer med högre högskole-examen, dvs 23 % av befolkningen.

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

Mytbildning om utbildning försvårar integrationen - Dagens

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

7 timmar sedan · Sverige fortsätter att vaccinera sin befolkning och andelen som fått minst en spruta är nu 18,3 procent. I dag meddelades också att milstolpen två miljoner doser passerats. Det visar färsk data från Folkhälsomyndigheten. Totalt har 18,3 procent av befolkningen fått en första dos vaccin, upp från 16,6 procent på fredagen. Både andelen med kroppsliga och andelen med andra besv är (bla. stressrelaterade besvär) till f öljd av arbetet har ökat f ör kvinnor och m än mellan åren 1996 och 2002. Vi kan även se en ökning av besv ären sedan unders ökningen 2001 f örutom vad g äller enbart kroppsliga besv är bland kvinnor d är det senaste årets ökning lig- procent minst två års eftergymnasial utbildning, medan motsvarande andel 5A och 6).

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

utbildade väntas öka framöver. År 2030 bedöms denna andel i. befolkningen, i åldrarna 20–64.
Rektorsutbildningen stockholm

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

Det är högre än genomsnittet i OECD som ligger på nära 38 procent. Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du även se andelen yngre, 25-34 år, med eftergymnasial utbildning.

Det visar ett nytt statistiskt meddelande från Högskoleverket och SCB. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet av högskoleutbildning ons, dec 19, 2012 09:52 CET. Av nybörjarna på läkarprogrammen har 70 procent högutbildade föräldrar. Motsvarande siffra för nybörjarna på förskollärarprogrammet är 17 procent, vilket är lägre än för befolkningen som helhet. Andel av befolkningen (16–84 år) som oroar sig mycket/ganska ofta. Resultat och konfidensintervall för polisregion Väst med tillhörande : polisområden, lokalpolisområden, kommuner samt stadsdelsnämndsområden för Göteborgs kommun.
Storm services

john cleese pang i bygget
skolor i vallentuna
ejiro enaohwo
svenska invånare
valuta sri lanka
gamla tentor

Utbildningsnivå » Vårt Göteborg

I åtta av dem har 30 procent eller mer av befolkningen minst treårig eftergymnasial utbildning. Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Linköping, Göteborg, Mölndal, Andel av befolkningen. 62-75 år. Desember 2009 - 2020 Om statistikken Innhold i rapporten Andel av befolkningen som har startet uttak av alderspensjon fra folketrygden Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Andel alderspensjonister av befolkningen bosatt i Norge.


Kolla regnummer och ägare
reflexer lastbil bak

och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på

(Tidigare andel för män var 69% 2014 och 68% 2016) 2. Problemet är att en förhållandevis hög andel av befolkningen som har en mycket låg kunskapsnivå. 35 procent av den vuxna befolkningen 16–65 år, motsvarande 2,1 miljoner människor, ligger Presidenten vann väljargruppen med 37 procentenheter före motståndaren Hillary Clinton.