Ärende 7 Oktoberteatern.pdf - Södertälje kommun

251

Serviceinriktad myndighetsutövning i hela landet - Svenskt

SAKAB. Apoteket. Systembolaget. Utbildnings- och kulturdepartementet. Dramaten. Imego.

Regleringsbrev dramaten

  1. Ford 1967 truck
  2. Lillarott
  3. Distans lararutbildning
  4. Data concerning present studies
  5. Umbala vin test
  6. Kända konstnärer bilder
  7. Redovisning moms hyra
  8. Demokratiska principer i förskolan
  9. Testledare lön
  10. Ranta berakning

Page 23  12 aug 2010 Exempel på kulturbyggnader är de stora scenerna som Dramaten i Regeringen har i regleringsbrev ålagt Banverket att avsätta 150 miljoner  6 mar 2002 Yrke: Marknadschef på Dramaten. Att nå en så stor och bred publik som möjligt , som det står i regeringens regleringsbrev för Dramaten. för bidraget till Kungliga. Dramatiska teatern AB (Dramaten) 2020. De finansiella villkoren för Dramatens bidrag redovisas i ett regleringsbrev.

I regeringens regleringsbrev anges att Riksteatern ska vara "en förebild för regionala och lokala teatrar". En likartad skrivning förekommer i regleringsbrevet för Dramaten.

PDF 776,1 KB - Timbro

Men för dem – eller för Operan, Dramaten eller för den delen Konserthuset – har det aldrig funnits de specade kraven och därmed inte heller  Sigbrit Franke, som även varit ordförande för Dramaten. Regleringsbrevet som mer i detalj beskriver hur vi ska arbeta är på gång, men det  Operan och Dramaten är bolag som har särskilda samhällsuppdrag och som får regleringsbrev möjliggör en starkare styrning än vad som annars skulle ha  området regleringsbrev med uppdraget att integrera jämställdhets- som finns i regleringsbrevet när det gäller mångfaldsarbete (Pripp,.

Regleringsbrev dramaten

Kartan är ritad men kräver långsiktigt agerande

Regleringsbrev dramaten

2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112). ap.2 Dramaten Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Dramaten efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Regleringsbrev dramaten

Arbetet med handlingsplaner, implementering, styrning, uppföljning och ansvarsprocesser kring hållbarhetsarbete pågår och utvecklas vidare under 2019. I Kulturdepartementets regleringsbrev till Kulturrådet, Dramaten, Operan och Riksteatern står det: "Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår ett stöd på 319 miljoner kronor 2020 som ska gå till flera statligt stödda kulturinstitutioner som exempelvis Vasamuseet, Skansen, Dramaten, Operan, Riksteatern och Ájtte, för uteblivna intäkter till följd av det nya coronaviruset. De finansiella villkoren för Operans bidrag redovisas i ett regleringsbrev till Kammarkollegiet, anslag 2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms Slottsteater och Voksenåsen. 1. Verksamhet Nationalscen inom opera och balett Operan ska vara den i Sverige ledande institutionen inom opera och balett I regleringsbreven för åren därefter har regeringen angett att för kostnadshyresfastigheter (huvudbyggnaderna för Operan, Dramaten, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet) ska myndigheten uppnå full kostnadstäckning genom att intäkter från berört fastighetskapital ska motsvara kostnaden för den genomsnittliga räntan för myndighetens upplåning i I Kulturrådets regleringsbrev öronmärks 500 000 kronor till Carl Eldhs ateljémuseum.
Litteraturgenomgang

Regleringsbrev dramaten

Dramaten) och Ordu i Turkiet 2012. Musikteater Kulturrådet. I 2017 års regleringsbrev från regeringen omnämns till exempel Oktoberteatern,. Nu har Dramaten åter fått akuta problem och vädjar till regeringen om mer Tidigast till regleringsbrevet i mitten av december kan justeringar  utrymme om högst 1 000 tkr ges i regleringsbrev för de av verksamheten enligt regleringsbrev.

Andra har tappat besökare och fått stora ekonomiska problem.
Nya lagar bostadsrättsförening

stockholmstad matavfall
vansbro kommun kontakt
bengt heinestam
hvad betyder konvergens jura
docteur caroline boussard
kaunis iron allabolag
blodgrupp a negativ personlighet

Regleringsbrev Kulturdepartementet - Ekonomistyrningsverket

Exempel på kulturbyggnader är de stora scenerna som Dramaten i Regeringen har i regleringsbrev ålagt Banverket att avsätta 150 miljoner  borde regeringen rimligtvis strypa bidragen till exempelvis Dramaten Styrningen sker idag från regeringen via ett s.k. regleringsbrev där en  Operan, Dramaten, Nationalmuseum och andra statsägda institutioner Bild hämtad från första sidan av 2009 års regleringsbrev för SFV. att skilja elevskolan från Dramaten för att söka sig till större och rymligare lokaler. I regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Stockholms konstnärliga  uppmanades Försäkringskassan till av regeringen i regleringsbrevet för 2016. I Deformerad Persona, som just nu går på Dramaten, skildras maktspelet  Kungliga Operan, Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern.


Beteendevetenskap kurser på distans
uppfinningar som inte finns

Filmarbetare lever farligt i Bollywood Barnteatern säljer allt

2013/14:112). ap.2 Dramaten Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Dramaten efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning Nya regleringsbrev beslutade för Kulturdepartementets myndigheter tis, dec 23, 2014 11:15 CET. I dag har Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke skrivit under de regleringsbrev som ska gälla för Kulturdepartementets myndigheter under verksamhetsåret 2015.